معرفی کارخانه

این کارخانه در سال 1393 بر اساس افزایش توان مالی کشاورزان منطقه و جلوگیری از اتلاف سرمایه های بالقوه ی کشاورزی ، اشتغال زایی ، محرومیت زدایی ، و جایگزینی تولیدات غیر نفتی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری ، با ظرفیت 100/000 تن در سال طراحی گردیده و با اقدامات و پی گیری های مجدانه ی موسس و مساعدت های  بی دریغ مسئولان شهرستان ارزوئیه و استان کرمان در شرف احداث می باشد .

انجام این مهم در زمینی به مساحت 15 هکتار و با اخذ کلیه ی مجوزهای قانونی که به تایید کلیه دوایر و ارگانها و سازمانها ذیربط رسیده در دست اقدام است.