ماشین آلات

ماشین آلات این مجموعه پس از بازدید از کارخانجات سازنده ی مختلف در اقصی نقاط داخل و خارج از کشور به یک شرکت چینی واگذار خواهد شد .که در امر شناخته شده و صاحب نام بوده و کارخانجات متعددی را دراین زمینه نصب و راه اندازی نموده است.